Jpeg

THỜI KHÓA BIÊỦ NĂM HỌC 2015-2016 (Kỳ I )

Đơn Vị : Trường THCS Kim Lư (Thực hiện từ 17 /8/2015) Thứ Lớp Tiết 6 7 8 9 GV nghỉ 2 1 2 3 4 5         Chào cờ Toán          Loan Văn            Linh Sinh            Niềm C.Nghệ       Diệu          Chào cờ Toán        Thanh Văn           Sử Địa            Danh C.Nghệ      Sử   Chào cờ T Dục         Sử Toán        …